De consultants van HTC Advies begeleiden opdrachtgevers op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij vraagstukken op gebied van Hospitality, eten, drinken, slapen en recreëren. Onze opdrachtgevers bevinden zich ondermeer binnen de hele breedte van de Hospitality branche, facilitair management en vastgoed omgevingen. Onze adviezen zijn op maat gesneden, praktisch en realistisch uitvoerbaar. Wij werken in betrokken partnerschap en voelen ons resultaat verantwoordelijk.

 

Facilitair Management

Binnen het facilitaire werkveld begeleiden wij onze opdrachtgevers onder meer bij het vormen van visie op eten&drinken, (Europese) aanbestedingstrajecten en nemen wij het volledige contractmanagement uit handen. Wij acteren als verlengstuk van uw organisatie, en nemen de verantwoordelijkheid voor het juist uitvoeren van de contractuele afspraken. Tot onze dagelijks werkzaamheden rekenen wij onder meer:
• Ontwikkelen Hospitality visie
• Ontwikkelen cateringvisie
• Verduurzaming organisatie
• Opzetten ontwikkelstrategie
• Realisatie groeiambitie
• Organisatiedoorlichting
• Begeleiden (Europese) aanbestedingen
• Opzetten financiële exploitatiemodellen
• Adviseren contractvormen

Vastgoed

Binnen vastgoed omgevingen begeleiden wij onze opdrachtgevers onder meer bij het vormen van visie op eten&drinken en hospitality, voeren wij (Europese) aanbestedingstrajecten uit en voeren haalbaarheidstudies uit naar nieuwe concepten. Tot onze dagelijks werkzaamheden rekenen wij onder meer:
• Ontwikkelen visie op restauratieve voorzieningen en hospitality binnen bedrijfsmatige omgevingen
• Identificeren meest geëigend hotel, restaurant en/of leisure concept
• Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming tot horeca en/of leisure.
• Begeleiden (Europese) aanbestedingen ten behoeve van werving en selectie horeca- en catering exploitanten
• Opzetten financiële exploitatiemodellen restauratieve voorzieningen
• Adviseren contractvormen horeca- en cateringexploitant
• Verzorgen contractmanagement

Horeca advies

Binnen de horeca adviseren wij ondernemers bij de dagelijkse bedrijfsvoering en adviseren wij toeleveranciers als financiële instellingen door het uitvoeren van bedrijfsdoorlichtingen en haalbaarheidsonderzoeken. Onze adviseurs hebben operationele en leidinggevende kennis en ervaring van de werkvloer en kennen de hectiek die het runnen van o.a. een hotel, restaurant of recreatiebedrijf met zich meebrengt. Tot onze dagelijks werkzaamheden rekenen wij onder meer:
• Starterbegeleiding
• Opstellen ondernemersplannen
• Uitvoeren bedrijfsdoorlichtingen
• Begeleiding en uitvoeren financieringsaanvragen
• Uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken
• Opstellen exploitatieprognoses
• Opstellen sales- en marketing strategie
• Identificeren online en offline positionering
• Opzetten personeelsbeleid
• Uitvoeren inkoopscans
• Opzetten financiële exploitatiemodellen
• Organisatie(her)structurering
• Identificeren online en offline positionering
• Uitvoeren inkoopscans
• Opstellen investeringsbegrotingen
• Uitvoeren van benchmarks