Interim management is in tijden van personele verschuivingen een interessante optie om blijvende veranderingen teweeg te brengen. Naast het opvangen van de lopende werkzaamheden kunnen professionele interim managers uw organisatie kritisch doorlichten voor verbeterpunten én een waardevolle bijdrage leveren bij het werving & selectie traject voor de invulling van de vacante functie. Zo slaat u 2 vliegen in 1 klap!

Overigens geldt dit niet alleen voor facilitaire organisaties, hotels of grotere restaurants. Ook voor kleinere horecagelegenheden als het restaurant op de hoek, de horeca op een golfbaan, in het theater of museum is het inzetten van een interim manager een interessante optie. Of het nu gaat om het bedrijf door zware tijden te loodsen, een gebalanceerd team op te bouwen, om moeilijke dossiers af te handelen of nieuwe concepten te implementeren; Professionele interim managers klaren de klus.

Personeel in dienstverlenende sector onderscheidende factor
Juist in dienstverlenende sectoren als de facilitaire branche en de horeca is het personeel vaak de onderscheidende factor. Goed personeel en gedegen personeelsbeleid zijn dan ook van essentieel belang voor uw organisatie. Helaas is het in de werpraktijk moeilijk om goed personeel te krijgen en te behouden. Daarnaast heeft u als ondernemer of manager veel op uw bord liggen en komt het vertrek van uw belangrijke teamleden altijd ongelegen.

Vacature plaatsen of interne invulling? 
Zodra u geconfronteerd wordt met ziekte, vrijwillig of gedwongen ontslag, volgt de vraag: wat nu? In een grotere organisatie is het soms nog mogelijk om de afdelingsmanager te vervangen door een medewerker met potentie, maar dit is voor de invulling van de functie van facilitair manager, teamleider of operationeel directeur al vaak geen optie meer. Het lastige hierbij is dat iemand uit de interne organisatie over het algemeen weinig draagvlak van zijn of haar collega’s krijgt. Een vacature plaatsen is in dit geval een andere mogelijkheid. Iemand van buiten kan met een frisse blik beginnen en met nieuwe energie de functie invullen.

Veelal wordt onderschat welke impact dit op de organisatie heeft. Ten eerste kost het degene die verantwoordelijk is voor de aanname van de nieuwe medewerker veel tijd om de vacature te plaatsen, sollicitatiebrieven door te nemen, afwijzingen en uitnodigingen te versturen, gesprekken te voeren, contracten op te stellen en de nieuwe medewerker in te werken. Tijd die niet besteed kan worden aan het binnenhalen van nieuwe gasten of het aansturen van de operatie.

Ten tweede zorgt het voor onrust binnen de organisatie. Medewerkers die uit zijn op de vacante functie zijn teleurgesteld als de vacature extern uitgezet wordt en zijn minder gemotiveerd voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast heeft de nieuweling zijn eigen kijk op de invulling van de werkzaamheden en kost het geruime tijd voordat deze de functie in de vingers heeft en geaccepteerd wordt door het team.

Ten derde lopen de verborgen kosten voor het hele wervingstraject snel op. Naast de tijd die het doorlopen van een werving- en selectietraject kost, zijn er ook de kosten voor extra uren die ingezet worden door de overgebleven werknemers. Deze moeten worden uitbetaald in extra salaris of vrije tijd. Tijd die vervolgens weer moet worden ingevuld door een andere medewerker. Daarnaast is de nieuwe medewerker tijdens het inwerktraject slechts beperkt productief, evenals degene die de begeleiding verzorgt.

Alternatieve optie: Interim management
Een alternatieve oplossing is de functie tijdelijk op te laten vullen door een interim manager. Dit brengt een flink aantal voordelen met zich mee. Ten eerste wordt op deze manier de bedrijfsvoering gewaarborgd. Indien u de juiste interim manager heeft, kan deze bogen op ruime ervaring en heeft deze niet veel tijd nodig om ingewerkt te worden. Omdat het hoofddoel is om de huidige werkzaamheden te continueren, heeft de interim manager ook geen ander belang en kan deze dus direct productief ingezet worden.

Ten tweede kan deze interim manager binnen korte tijd een inschatting maken van het type persoon en de benodigde competenties die noodzakelijk zijn om de functie naar behoren uit te kunnen voeren. Vervolgens kan deze namens de ondernemer het werving en selectietraject vormgeven en de eerste gesprekken voeren. Zodoende kan de ondernemer de handen vrijhouden om te blijven ondernemen.

Ten derde brengt de juiste interim manager veel kennis en ervaring met zich mee. Hier kan de hele organisatie haar voordeel mee doen. De ondernemer kan met de interimmer sparren over nieuwe ontwikkelingen in de markt, medewerkers kunnen stoom afblazen en nieuwe motivatie vinden en de interim manager kan er zorg voor dragen dat de permanente vervanger ingewerkt wordt.

Keuze voor Interim Manager
Voordat u de keuze maakt om een interim manager in te zetten, dient een aantal punten helder te zijn. Eén van de belangrijkste punten is de opdracht die aan de interimmer mee gegeven wordt. Moet deze het team bij elkaar houden en motiveren of is een gedwongen reorganisatie nodig? Op basis van de opdracht kan de kandidaat op competenties uitgevraagd worden. Vervolgens is een zorgvuldige selectie noodzakelijk. Door de shake-out in de dioenstverlenende sector is er een enorm aanbod aan ZZP-ers die hun diensten als interim manager aanbieden. De juiste hieruit pikken is vaak moeilijker dan gedacht. Essentieel hierbij is dat de juiste kanalen gebruikt worden om in contact te komen met de juiste kandidaten. Een veelgemaakte fout is om alleen in het directe netwerk te vragen. Persoonlijke belangen en voorkeuren spelen dan een grotere rol dan wenselijk is.

Ga ervan uit dat u tientallen reacties krijgt met op het eerste gezicht veel capabele kandidaten. Een gedegen selectie op criteria is dan noodzakelijk. Zorg ervoor dat een referentiecheck altijd gedaan wordt. Vraag aan de kandidaat of er met een resultaatverplichting gewerkt kan worden. Interim Managers brengen een kostenplaatje met zich mee en hiervoor mag er veel verwacht worden. Spreek daarnaast van te voren een duidelijke termijn af voor het uitvoeren van de werkzaamheden en zet ale afspraken vervolgens op papier in de vorm van een contract.

Samengevat
De invulling van een managementfunctie brengt veel werk met zich mee en heeft vaak een grotere impact op de organisatie dan u denkt. Interim Management is een goede oplossing om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en om veranderingen op korte termijn te bewerkstelligen.

HTC Interim & Support helpt u graag om de de juiste match te maken tussen u en de perfecte Interim Manager uit ons netwerk. Daarnaast is HTC Interim & Support de juiste partij om succesvol een werving & selectie traject voor midden- en hoger managementfuncties voor u uit te voeren.