Wij voeren onder meer marktonderzoek, steekproeven, benchmarks, gebruikersstatistiek, opiniepeilingen, interviews of combinaties hiervan uit voor opdrachtgevers binnen de Hospitality branche als binnen bedrijfsmatige-, zorg- en educatieve omgevingen. Door gestructureerd kwalitatief en kwantitatief onderzoek leveren wij onze opdrachtgevers inzichten om weloverwogen strategische keuzes te maken, competitief voordeel te behalen of operationele risico’s te beperken. Het type onderzoek wordt afgestemd op de gewenste diepgang van de opdrachtgever, het beschikbare tijdspad en de onderzoeksmethodiek.