35 jaar cumulatieve kennis en ervaring op gebied van advisering in hospitality, horeca, catering en recreatie stellen wij graag beschikbaar om samen met u te komen tot een optimaal concept, contract en beheer ervan.

Onafhankelijkheid en integriteit zijn voor ons belangrijke kernwaarden evenals plezier en openheid. Een zeer enthousiast team met een gezonde mix van jong en ervaren werkt vanuit ons moderne onderkomen in Almere dagelijks aan adviesvraagstukken voor een breed scala aan opdrachtgevers varierend van gemeenten tot hotels en van scholen tot banken.

HTC Advies is stevig op weg het beste adviesbureau te zijn in alle segmenten die we bedienen:
- Horeca
- Catering
- Recreatie
- Conceptontwikkeling

We spelen flexibel in op uw specifieke situatie en zijn gewend maatwerkadviezen te leveren.

We zijn uw partner van a tot z. We beginnen bij het begin samen met u: wat is uw doelstelling? Van daaruit komen we tot conceptontwikkeling waarna de fase van het realiseren aanbreekt al dan niet in de vorm van het begeleiden van de aanbesteding. Monitoring van de dienstverlening en contractevaluatie behoort tot de beheerfase en voeren wij als onafhankelijke partij graag voor u uit.

We staan vooraan bij vernieuwende ideeën in de branche en schrijven graag over nieuwe trends en ontwikkelingen in de catering, horeca en recreatie. Voor inspirerende thema’s en uitkomsten van onderzoeken verwijzen wij u naar publicatie op deze site.