HTC Advies heeft voor Schiphol Real Estate, nog specifieker 'The Base' geholpen met de invulling van restauratieve voorzieningen. The Base is de nieuwe naam voor het voormalige Triport 1, 2, en 3 gebouw in het Schiphol Centrum gebied. The Base geeft uitdrukking aan de nieuwe rol van het gebouw in het gebied waar het een onderdeel van uitmaakt. Het voorziet in alle basisvoorzieningen voor geheel Schiphol Centrum. The Base is het kloppende hart van de buurt.

Dit pittoreske leisure hotel in Edam is sinds jaar en dag een begrip in de wijde omgeving. Door de komst van een aantal ketenhotels en de veranderingen in de hotelmarkt heeft de eigenaar de hulp ingeroepen van HTC Advies om het bedrijf te voeden met marktkennis en te begeleiden bij de veranderingen op gebied van o.a. sales en marketing, upselling en personeelsbeleid.

Hotel V is een prachtig familiehotel met 125 kamers in de bergen van Zwitserland. Helaas zijn zowel de solvabiliteit en rentabiliteit momenteel zwak. De Nederlandse eigenaren hebben HTC Advies ingeschakeld met als doel de exploitatie van het hotel te verbeteren en de solvabiliteit te verhogen.

 

Het internationaal gerenommeerde Parkhotel in Den Haag heeft aan HTC Advies de opdracht gegeven om de interne organisatie te stroomlijnen en om het hotel klaar te maken voor de continuering van de succesvolle exploitatie voor de komende 5 jaar. 

HTC Advies begeleidt de Hogeschool Zeeland bij het professionaliseren en organiseren van de cateringfaciliteiten in eigen beheer. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het begeleiden en coachen van het management, het opzetten van de financiele en operationele administratieve processen en het trainen van het personeel op de gastvrijheidprincipes.