Geschreven door HTC Advies

HTC Advies heeft voor Schiphol Real Estate, nog specifieker 'The Base' geholpen met de invulling van restauratieve voorzieningen. The Base is de nieuwe naam voor het voormalige Triport 1, 2, en 3 gebouw in het Schiphol Centrum gebied. The Base geeft uitdrukking aan de nieuwe rol van het gebouw in het gebied waar het een onderdeel van uitmaakt. Het voorziet in alle basisvoorzieningen voor geheel Schiphol Centrum. The Base is het kloppende hart van de buurt.

Geschreven door HTC Advies


HTC Advies heeft voor KLM een eigen duurzaamheidslabel ontwikkeld voor de Crown Lounges op Schiphol. Het label bestaat uit een meetinstrument dat is samengesteld uit verschillende keurmerken en meetsystemen en dat uitstekend aansluit op de huidige en toekomstige situatie en de doelstellingen van KLM. 

Geschreven door HTC Advies

HTC Advies heeft voor natuurmonumenten verschillende adviestrajecten gedaan. Een greep uit de meest recente adviestrajecten zijn te zien op de volgende pagina.

Geschreven door HTC Advies

De gemeente Den Haag heeft HTC Advies benaderd om een advies omtrent het vaststellen van een marktconforme en transparante huurprijsmethodiek voor zowel de commerciƫle als niet commerciƫle strandexploitaties in gemeente Den Haag uit te brengen. Op basis van een benchmark met andere strandgemeenten, heeft HTC Advies geadviseerd een huurprijs vast te stellen op basis van vierkante meters exploitatieoppervlak en een zonering. De nieuwe huurcontracten zijn verstuurd aan de ondernemers, de huurprijzen zijn ongeveer verdubbeld voor de ondernemers.

Geschreven door HTC Advies

HTC heeft de haalbaarheid van het REM eiland in kaart gebracht. De ondernemers hebben naar aanleiding van hun plannen en de HTC rapportage de gewenste financiering mogen ontvangen. Het REM eiland is sinds juli 2011 een succesvolle horeca-exploitatie.