Geschreven door HTC Advies

Dit pittoreske leisure hotel in Edam is sinds jaar en dag een begrip in de wijde omgeving. Door de komst van een aantal ketenhotels en de veranderingen in de hotelmarkt heeft de eigenaar de hulp ingeroepen van HTC Advies om het bedrijf te voeden met marktkennis en te begeleiden bij de veranderingen op gebied van o.a. sales en marketing, upselling en personeelsbeleid.

Geschreven door HTC Advies

Hotel V is een prachtig familiehotel met 125 kamers in de bergen van Zwitserland. Helaas zijn zowel de solvabiliteit en rentabiliteit momenteel zwak. De Nederlandse eigenaren hebben HTC Advies ingeschakeld met als doel de exploitatie van het hotel te verbeteren en de solvabiliteit te verhogen.

 

Geschreven door HTC Advies

Het internationaal gerenommeerde Parkhotel in Den Haag heeft aan HTC Advies de opdracht gegeven om de interne organisatie te stroomlijnen en om het hotel klaar te maken voor de continuering van de succesvolle exploitatie voor de komende 5 jaar. 

Geschreven door HTC Advies

HTC Advies begeleidt de Hogeschool Zeeland bij het professionaliseren en organiseren van de cateringfaciliteiten in eigen beheer. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het begeleiden en coachen van het management, het opzetten van de financiele en operationele administratieve processen en het trainen van het personeel op de gastvrijheidprincipes.

 

Geschreven door HTC Advies

HTC Advies begeleidt het gehele management van Hotel Den Helder bij een operationeel en strategisch verander proces. Deze begeleiding is zowel gericht op persoonlijke ontwikkeling van de leden van het managementteam als op veranderingen binnen de operationele en ondersteunende afdelingen. HTC Advies begeleidt daarnaast bij het opzetten van nieuwe sales- en marketingstructuren en bij het HR-beleid.