Geschreven door HTC Advies

Vanaf oktober 2011 ondersteunt HTC Hogeschool Zeeland met een intensief begeleidingstraject. HZ heeft aangegeven dit een zeer geslaagd traject te vinden, en besloten het traject een vervolg te geven in de vorm van kwalitatieve en financiƫle ondersteuning voor de komende twee jaar.

Geschreven door HTC Advies

Sinds 2006 ondersteunt HTC het ministerie EL&I (toen nog Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid) in het uitvoeren van kwalitatief contractbeheer van de restauratieve activiteiten. Deze ondersteuning bestaat uit kwaliteitsmetingen, gasttevredenheidsonderzoek en duurzaamheidscan van het assortiment per locatie.

Geschreven door HTC Advies

Ten behoeve van de management adviesrapportage hebben we de gewenste situatie voor het Da Vinci College volledig in kaart gebracht waarbij rekening gehouden is met de trends en ontwikkelingen in onderwijscatering. Op basis van de management adviesrapportage heeft HTC de Europese aanbesteding uitgevoerd in 2 percelen waarbij de meest geschikte cateringpartner per perceel is gezocht voor het Da Vinci College.