Geschreven door HTC Advies

Domaine Long Pré heeft HTC Advies benaderd omdat de omzet van de horeca op het park snel terug liep. Zij zien meer potentie, die op dit moment niet wordt benut. HTC Advies heeft door middel van een quickscan de knelpunten van de horeca in kaart gebracht en een advies gegeven over een best passend concept. 

Geschreven door HTC Advies

HTC heeft de groeicurve voor zowel ZEP Middelburg als voor Zeeland Attracties in kaart gebracht. Met deze groeicurve kon Zeeland attracties inschattingen maken omtrent de toekomst en hierop inspelen.

Geschreven door HTC Advies

De Taskforce Multifunctionele Landbouw is in het leven geroepen door de overheid om ondernemers in deze branche te adviseren en faciliteren en ondernemerschap te vergroten. Landbouw bedrijven worden gestimuleerd door de overheid om naast de landbouw activiteiten een andere activiteit te ondernemen. Ondernemers die zich daarbij richten op recreatie, krijgen ineens te maken met gastvrijheid.