HTC Advies geeft trainingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, in diverse onderwerpen en met als rode draad Hospitality en bedrijfsvoering. De trainingen zijn vrijwel altijd op maat gemaakt voor de opdrachtgever om een maximaal resultaat te bereiken. De trainers van HTC zijn ervaren in het overbrengen en delen van kennis over een grote diversiteit aan onderwerpen zoals Hospitality denken, Contractmanagement, revenue management, kostenbeheersing, aanbesteden, KPI en contractmonitoring, allergenenwetgeving, gastgericht schoonmaken, resultaatgerichte sales- en marketing, menu- engineering en personeelsbeleid.

De coaches van HTC weten u en uw managementteam in een begeleidingstraject met energie en enthousiasme te stimuleren en te motiveren om de dagelijkse praktijk met nieuwe inzichten te benaderen.

Masterclass Hospitality in FM

De Masterclass ‘Hospitality in FM’ richt zich op facility professionals met enkele jaren werkervaring, op managers die vanuit een andere functiegebied de facilitaire praktijk instromen en leiding (gaan) geven aan een facilitaire organisatie, op managers werkzaam bij facilitair dienstverleners en op facilitaire ‘high potentials’ die door willen groeien naar een functie met verantwoordelijkheid voor klantgerichtheid en hospitality.
Direct inschrijven

Hospitality denken / Hostmanship

Organisaties die Hospitality willen integreren in de bedrijfsvoering begrijpen dat een gastgerichte benadering van zowel hun gasten of cliënten als ook hun eigen medewerkers, een positieve invloed heeft op alle betrokken partijen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven binnen de Hospitality industrie maar zeker ook binnen het bedrijfsleven, de overheid, binnen de zorg en het onderwijs. Hospitality is echter geen managementbesluit, het is een kernwaarde. Bij Hospitality maken de mensen het verschil. HTC traint groepen, afdelingen, managementteams en directie om Hospitality denken eigen te maken en hiernaar te handelen.
Direct inschrijven

Revenue Management

Omzetrealisatie wordt meer en meer overgenomen door systemen en software. De menselijke inbreng wordt steeds minder en het speelveld steeds groter. HTC traint eigenaren, directies, revenue managers en marketeers op het maximaliseren van de omzet door gebruikmaking van de juiste kanalen op de juiste tijdstippen. In de training wordt ingegaan op de selectie van systemen als PMS, CRM, Channel Managers, Forecasting modules, het inzetten van boekingskanalen (OTA’s, GDS, Metasearch) het inrichten van de eigen website en gebruik van affiliate websites, het opstellen van prijsbeleid en mogelijkheden tot in-house upselling.
Direct inschrijven