198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Horeca beleid

HORECA BELEID

Waardevolle horeca is aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Het versterkt de identiteit en het imago van je stad. Hier gaan weloverwogen keuzes aan vooraf. In visievorming, beleidsontwikkeling en uitvoeringsprogramma’s. Ons stappenplan bestaat onder meer uit locatiebezoek, vraag-, aanbod- en verschilanalyses, benchmarks, routing- en verbindingsmogelijkheden, inzet Horeca Profiel Finder en HTC panels, expertmeetings, SWOT analyse, gebiedsscenario’s en ontwikkelkansen.

Ons proces is meer dan ooit gericht op verbinding en draagvlak bij ondernemers, eigenaren en vooral bewoners. Economie, ruimtelijke ordening, vernieuwing, veiligheid en overlast zijn zeker thema’s, maar bovenal geldt: waardevol voor de leefomgeving: kwaliteit vóór kwantiteit. Resultaat is een maatwerk rapportage: beknopt en visueel.

HTC Advies is initiatiefnemer van PHBM, hét platform voor horecabeleidsmakers, waarin gemeenten onder onze regie hun kennis en aanpak delen.

BEL MIJ TERUG

SPECIFIEKE VRAAGSTUKKEN

  • Hotelbeleid
  • Gebiedsontwikkeling
  • Ontwikkeling historische gebouwen
  • Terrassenbeleid
  • Strandhuurwaardebepaling

Voor wie