198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Horeca beleid

HORECA BELEID

Het is belangrijk dat horeca goed past in de ruimtelijke omgeving en er geen belemmeringen zijn. Daarbij zijn omgevingsaspecten zoals geluid, geur, luchtkwaliteit, externe veiligheid en natuur van belang. HTC Advies begeleidt visievorming op dit gebied en ondersteunt gemeenten bij de vertaling van visie naar beleid. Daarbij zijn dit onder meer de diensten die wij aanbieden:

vraag- en aanbodanalyse van doelgroepen
benchmark met vergelijkbare en ambitiegemeenten
ontwikkeling historische gebouwen en industrielocaties naar horeca
advisering toekomstige vraag
advisering terrassenbeleid

HTC Advies is initiatiefnemer van de dagen voor horecabeleidsmakers, waarin gemeenten kennis en oplossingen delen. Deze dagen worden gehost door een van onze adviseurs.

Voor wie