198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Bedrijfshorecasector unaniem: sustainability in toekomst geen USP, maar license to operate

Op maandag 28 november j.l. vond de jaarlijkse branchedag van HTC Advies plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de foodservice & hospitality adviseurs en bestuurders en managers uit de bedrijfshorecasector met elkaar in gesprek over een actueel thema. Voor 2022 was het thema sustainability. Dirk Engelen en Tim Groeneweg, advocaten bij HVG Law en onder meer gespecialiseerd in facility outsouring, namen de deelnemers mee in de voorgestelde environmental, social en governance (ESG) wetgeving en de monitoring en borging hiervan in samenwerkingscontracten. Een informatieve en interactieve middag over een actueel thema. Anna Casemier, managing partner HTC Advies: ‘De voorgestelde wetgeving heeft invloed op de bedrijfsvoering van zowel grote ondernemingen als MKB-bedrijven en daarmee de gehele facilitaire en bedrijfshorecasector. Van opdrachtgever tot dienstverlener tot leverancier. Samen met het team van HVG Law helpen wij de komende periode de facilitaire sector zich voor te bereiden op het effect van en de kansen door de ESG-wetgeving’.

Waar voorheen de ESG-verplichtingen vooral werden gezien als verplichtingen om toezichthouders en investeerders tevreden te stellen, ervaren bedrijven op dit vlak steeds vaker druk vanuit de publieke opinie, klanten en eigen personeel. Personeel wordt mondiger, uit vaker kritiek op het gebied van ESG en vindt ESG een belangrijk thema om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Ook qua wetgeving is er meer aandacht voor ESG. Een van de belangrijkste ontwikkelingen op wetgevingsgebied is de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’ (CS3D) die de Europese Commissie dit jaar heeft geïntroduceerd. Onder de CS3D dienen bedrijven te onderzoeken of de eigen activiteiten, die van dochterondernemingen en die van vaste zakelijke relaties feitelijke of potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en mensenrechten hebben. Vervolgens moeten bedrijven de feitelijke of potentiële negatieve gevolgen stoppen, voorkomen of beperken. Verwacht wordt dat binnen enkele jaren dit richtlijnvoorstel zorgt voor nieuwe wet- en regelgeving in Nederland. Door het doorwerkingseffect (‘trickle-down’) krijgen niet alleen de grootste ondernemingen met de CS3D te maken, maar wordt ook het MKB met de gevolgen van de CS3D geconfronteerd. Ook door de extra focus van de CS3D op organisaties in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie is dit een actueel thema in de bedrijfshorecasector.

License to operate

Net als eerdere wetswijzigingen, zoals de HACCP-wetgeving, is een robuuste ESG-strategie niet van de ene op de andere dag geïmplementeerd.  Nieuwe wetgeving in aantocht betekent voor de sector kennis inwinnen en de komende periode inzichten op eigen wijze vertalen naar bedrijfsvoering. Christian Oudijk, CCO Vermaat: ‘Voldoen aan ESG-wetgeving wordt in de toekomst een License to operate in plaats van een USP. Onze gasten en opdrachtgevers verwachten in de nabije toekomst dat onze bedrijfsvoering inclusief die van onze ketenpartners aan de ESG-eisen voldoet. We blijven ons dan ook onderscheiden op concept-& serviceniveau, waarbij duurzaamheid een gegeven wordt’.

Prestatie-indicatoren voor duurzaamheid

Onderdeel van de contractvorming is het concretiseren van de KPI’s voor de samenwerking, ook op het gebied van duurzaamheid. Idealiter zijn deze voor het eerste contractjaar definitief vóór ondertekening van het contract. Je weet dan immers onder welke voorwaarden de samenwerking start. Casimir Meulendijks, salesmanager Food&I: ‘Als samenwerkingspartners moet je goed met elkaar in verbinding staan en jaarlijks beoordelen of KPI’s nog passend zijn. Door de vele ontwikkelingen kan het goed zijn dat bepaalde KPI’s bijgesteld moeten worden, omdat het resultaat ruimschoots wordt gehaald of omdat het thema van de KPI het nieuwe normaal is geworden.’ John van de Bunt, commercieel directeur ATALIAN Nederland, vult aan: ‘Opdrachtgevers realiseren zich vaak niet wat ze vragen met de invulling van KPI’s. Zo komen we bijvoorbeeld nog vaak tegen dat wordt gevraagd om een bepaalde Nutri-Score en dat in de praktijk blijkt dat dit leidt tot ontevredenheid bij de gast doordat bepaalde producten niet zijn opgenomen in het assortiment.’ Marielle: ‘Ik verwacht dat vanaf het moment dat de CS3D-wetgeving is ingegaan, concreet beleid ten aanzien van de impact van de activiteiten van ketenpartners op het milieu en mensenrechten en daarop gericht ‘due diligence’-onderzoek in een aanbesteding en de samenwerking zelf een voorwaarde zullen zijn. Een belangrijk thema waarop dienstverleners zich uiteindelijk niet meer zullen kunnen onderscheiden.’

Uniforme werkwijze

Marielle: ‘Ik zie in de praktijk dat organisaties nu nog aanlopen tegen de verschillende definities van KPI’s voor duurzaamheid (waaronder uitvoering van ESG-due diligence) en verschillende methodieken van meten en beoordelen. Voor kleinere bedrijfshoreca-ondernemers is een meetsysteem een vrij forse investering. Voor een level playing field zou het goed zijn wanneer de sector uniforme definities hanteert zodat het mogelijk wordt voor kleinere cateraars om, al dan niet samen, te investeren in die monitoring. Jacob-Jan Bos, directeur Business Horeca Hutten: ‘Ondernemers kunnen deze monitoring inzichtelijk maken, maar de volledige kosten bij de markt neerleggen, lijkt mij niet logisch. Het lijkt mij goed dat er ruimte in het budget van de opdrachtgever wordt opgenomen voor de kosten van de monitoring.’

Facilitaire samenwerkingen ESG-proof

Dirk Engelen: ‘Aanstaande ESG-wetgeving zal grote impact hebben op de bedrijfsmodellen van zowel MKB-ondernemingen als multinationals in onder meer de facilitaire dienstverlening. In het licht van onder meer CS3D, is het van belang de governance en contractuele afspraken van facilitaire samenwerkingen ESG-proof te maken.’