198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

HTC Advies

DNA Bekend

Margriet van Dijken, HTC Advies, over het echte onderscheidende vermogen binnen de cateringbranche. 

Het aflopen van bestaande contracten is vaak de aanleiding om ‘het anders’ te willen doen. Anders omdat oplossingen uit het verleden onvoldoende aansluiten op huidige en toekomstige vraagstukken. We merken nog steeds dat het echte onderscheidende vermogen in de facilitaire branche lastiger te herkennen is voor een klant dan in andere branches.

Hoewel services als catering wel gelegenheid bieden om qua presentatie, aanpak en organisatie verschil te maken. Voor de klant willen we de beste partner uit de markt. Het onderscheid wordt tegenwoordig makkelijker gemaakt op visie en DNA van een dienstverlener dan sec op cateringorganisatie.

De kunst en ons plezier blijft het vinden van de beste partners om de doelstellingen van de klant te bereiken. Een passend aanbod en prijsstelling en enthousiaste gasten en afnemers van de foodservice op een locatie zijn uiteraard voorwaarden.

Naast deze vak- en werk gerelateerde doelen zijn er tegenwoordig geheel andere thema’s die het echte verschil maken. Hoe wordt het werk of opdracht georganiseerd, met wie en vooral welke visie zit erachter het plan en hoe sluit dit aan bij het DNA, de doelen en de visie van de klant? Kortom welke partner past in totaliteit het beste bij de klant. Hier vindt de selectie op plaats: welke partij beschikt over de beste competenties en ervaringen om realistisch met oog voor zaken als arbeidskrapte, de sociaal maatschappelijke verantwoording, creativiteit/presentatie, verandermanagement de doelen te bereiken. En welke partij heeft qua cultuur en besturingsmodel de beste fit met de opdrachtgever.

Dit vraagt om een andere marktoriëntatie en contractvorming aan de voorzijde. Met wie wil je samenwerken, met wie vindt echt co creatie plaats vanuit partnership. In aanbestedingen wordt meer ruimte voor ondernemende oplossingen en casuïstiek geboden. We willen hierin de optimale ruimte zoeken die de wet en regelgeving biedt. Focus op de relevante thema’s die echt verschil kunnen maken. Niet te veel criteria, slechts 2 of 3. Op waarde inkopen past hier prima bij: hoeveel toegevoegde waarde heeft de geboden oplossing voor de klant en wat mag het kosten?

We verwachten hiermee een toename in variatie van inschrijvingen op cateringaanbestedingen. We verwachten ook een ontwikkeling in de keuzes die dienstverleners zelf maken om wel of niet in te schrijven. Past deze klant en uitvraag wel bij ons? Hoe sterker de identiteit van een klant naar voren komt hoe specifieker en selectiever de contractvorming kan zijn en hoe beter de partnermatch voor de lange termijn zal uitpakken.

De beste match is een duurzame energievolle relatie waarin partijen gelijkwaardig optrekken en bewegen langs dezelfde route. Partijen die elkaar blijven boeien en activeren. Een heel mooi doel om voor te blijven gaan met elkaar!

Artikel samengesteld door Alles over Catering