198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Facto rising star Querine van Wirdum

Naam en leeftijd:   Querine van Wirdum, 27 jaar

Opleiding:             Hotel Management School Maastricht

Ik ben:                   Adviseur F&B en hospitality bij HTC Advies

Als je jezelf vergelijkt met wie je was toe je startte met je opleiding, wat is er dan veranderd?

Bij de start van de opleiding had ik nog geen idee van het werkveld en de impact die je kunt maken met hospitality. Nu sta ik daar met zelfvertrouwen in: als ik samen met de opdrachtgever het resultaat heb bepaald, dan kan ik gebruik maken van een flinke rugzak met tools om stevig op weg te gaan. Niet dat ik alles al weet, maar ik ben wel goed toegerust om samen met collega-adviseurs tot de beste oplossingen te komen.

Waarom heb je voor een facilitaire studie gekozen?

Eerlijkgezegd wilde ik altijd rechten studeren. Gelukkig stelde mijn vader de vraag of ik niet beter een wat meer praktische opleiding kon kiezen, aansluitend bij mijn kwaliteiten om het mensen naar de zin te maken en mijn passie voor wijn. Daar ben ik toen over na gaan denken. En zo maakte ik uiteindelijk mijn keuze voor de Hotelschool in Maastricht.

Wat is het belangrijkste dat je tijdens je studie hebt geleerd?

Het belangrijkste dat ik heb geleerd, is dat kennis en ideeën pas van waarde zijn als je het kunt toepassen in de praktijk. Dat geldt natuurlijk voor elke opleiding, maar in ons vak gaat het er echt om dat je het juiste gevoel voor de klant ontwikkelt en daar optimaal op kunt inspelen. Dat gevoel ontwikkel je in de samenwerking met collega’s en klantrelaties in dagelijkse praktijk.

Mijn werk bestaat uit…

Bij HTC Advies ontwikkelen we foodservice en hospitality concepten. In mijn rol als adviseur breng ik de wensen en behoeften van de opdrachtgever en de eindgebruiker in kaart. Op basis daarvan kom ik met een advies, waarbij ik vaak ook een regierol heb in de uitvoering. Mijn werkveld is breed: ik ben betrokken bij innovatieve horecaconcepten voor de ondernemer op de hoek van de straat, maar ook bij onderscheidende serviceconcepten voor de werkomgeving. Juist deze afwisseling maakt mijn werk zo ontzettend leuk.

Wat is voor jou in je werk – in de huidige coronatijd – de grootste uitdaging?

In de afgelopen twee jaar was het natuurlijk een uitdaging om goed in verbinding te blijven met collega’s en samenwerkingspartners. Daar moet je echt meer je best voor doen als je elkaar alleen maar online ziet. Daarom ben ik blij dat we de eerste design sprint sessies weer live op een inspirerende plek hebben gepland. De uitdaging voor de toekomst is dat veel organisaties meer hybride gaan werken. Daar passen nieuwe werkplek- en serviceconcepten bij. In de markt is dit een van de grootste vraagstukken op dit moment.

Wat zie jij als de belangrijkste FM-trend?

We zien dat mensen veel meer nadenken over waar hun eten en drinken vandaan komt en wat het bijdraagt aan je fit en gezond voelen. De plek waar je eet en drinkt verschuift ook meer van huis naar locaties buiten de deur. Zo wordt eten en drinken nadrukkelijk onderdeel van je persoonlijke leefstijl en uitstraling en hoe anderen jou zien. Deze trend heeft grote invloed op businessmodellen en concepten in de facilitaire dienstverlening. Feitelijk vraagt het om een compleet nieuwe manier van kijken. De coronapandemie heeft dat in stroomversnelling gebracht.

Over 5 jaar ben ik…

Over vijf jaar ben ik een senior professional op gebied van hospitality. Collega’s en opdrachtgevers werken dan – nog meer dan nu –  graag met mij samen omdat ik veel expertise heb en bovenal een heel sterk gevoel voor klantgerichtheid. Ik verwacht ook dat ik dan een nog groter netwerk heb, waardoor ik nog beter kan samenwerken met collega’s in de markt. Stiekem droom ik ervan dat ik dan ook een stap heb gezet in het ondernemen waar het gaat om mijn passie voor wijn. Dat zou wel mooi zijn.

Grootste verbazing tot nu toe?

In mijn werk verbaas ik mij erover dat zo weinig vanuit partnerschap wordt gedacht. Nog zo vaak werken we vanuit ons eigen eiland, waardoor we veel plezier en winst mislopen. In mijn visie is het belangrijk om elkaar niet als concurrenten maar als partners te zien en steeds de samenwerking te zoeken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van hospitality concepten waarbij organisatie, architect, bedrijfshoreca en adviesbureau ieder vanuit hun eigen rol en expertise samen tot de beste keuzes komen.

Grootste succes tot nu toe?

De opdracht voor de grootste spoorwegbeheerder van Nederland heb ik ervaren als heel succesvol. Het succes zat onder meer in de samenstelling van het projectteam met experts van binnen en buiten de organisatie. Dit team heeft de bedrijfsstrategie vertaald naar een visie op eten & drinken. Daarbij zijn snelkooksessies georganiseerd om de klantbehoefte op te halen. Met als uitkomst dat we op drie thema’s richting hebben gegeven aan het foodconcept per locatie. Via een Europese aanbesteding hebben we een foodregisseur gecontracteerd, zodat geborgd is dat visie, klantbehoefte en exploitatie op elkaar aangesloten blijven.  

Wie is jouw grootste inspiratiebron en waarom?

Ik haal veel inspiratie uit mensen in mijn omgeving. Bijvoorbeeld uit collega’s die al meer ervaring hebben en mij coachen in mijn werk. Maar ook uit vrienden die mij helpen om zaken op het juiste moment te relativeren. Mijn ouders zijn ook een mooie inspiratiebron: van mijn bedachtzame vader heb ik geleerd om ideeën altijd goed te onderbouwen met feiten en cijfers, terwijl mijn moeder juist een voorbeeld is van lekker spontaan zijn. Verder laat ik mij natuurlijk inspireren door verrassende horecalocaties: in the end we are all consumers!   

Wat zou je graag beter kunnen?

Ik wil graag groeien in slagvaardigheid en daadkracht. Mijn kwaliteit is dat ik zorgvuldig afwegingen kan maken, maar soms komt dat wat twijfelachtig over. Ik mag best wat stelliger zijn. Bijvoorbeeld door een standpunt in te nemen en uit te spreken, ook als ik nog niet alle details weet. Als je laat zien dat je durft kiezen, kun je je beter onderscheiden. En dat is precies waar het in ons vak om gaat.   

Kun je privé goed van werk scheiden en hoe doe je dat?

Het vinden van balans tussen werk en privé is er niet makkelijker op geworden nu we meer thuis werken. Je gaat toch sneller nog even door. Ik probeer met mezelf af te spreken waar de grens ligt en op tijd te stoppen. Ik ben ervan overtuigd dat de juiste balans eraan bijdraagt dat je goed werk blijft leveren en je werkplezier behoudt. Belangrijk dus!

Welk managementboek raad je aan en waarom?

Een van de boeken die ik kan aanraden is Socrates op sneakers, van Elke Wiss. Dat boek gaat over de kunst van een goed gesprek en het belang van luisteren en vragen stellen. Voor een adviseur is dat een essentiële vaardigheid. Hoe mooi zou het zijn als je op elk moment en in iedere situatie weet hoe je precies díé vraag stelt die leidt tot een goed gesprek? Ik wil dat graag leren.