198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Onderzoek HTC Advies richtinggevend voor horecavisie Westland 2030

Gemeente Westland heeft de horecavisie Westland 2030 opgesteld om toekomstbestendige keuzes te maken en richting te geven aan de gewenste ontwikkeling in de kernen. HTC Advies is onderzoekpartner en adviseur van de gemeente en heeft in dit proces het huidige en gewenste horeca aanbod in kaart gebracht.

Lisanne Korfage, horeca adviseur: ‘De horeca in gemeente Westland heeft een sterke sociale functie, is een ontmoetingsplaats en is ondersteunend aan de gevestigde retail. Met name in de grotere kerngebieden. De gemeente wenst haar inwoners optimaal te bedienen en daarnaast meer bezoekers te trekken door vraag en aanbod optimaal op elkaar te laten aansluiten.’

‘De’ consument bestaat niet. Consumenten zoeken een horecaconcept dat bij hen past en hen aanspreekt. In basis onderscheiden we vier groepen mensen die de wereld op sterk verschillende manieren waarnemen en beleven. Het bureau MarketResponse werkt met het wetenschappelijke BSR (Brand Strategy Research) model, waarbij drijfveren van mensen ontrafeld worden. In de basis kennen we vier leefstijlen: rood (vitaal), geel (harmonieus), blauw (controlerend) en groen (zekerheid). HTC Advies heeft met MarketRespons unieke horecaprofielen vastgesteld op basis van deze leefstijlgroepen. Hierdoor heeft HTC Advies per groep inzicht in de conceptbehoefte, het bestedingsgedrag, het gezelschap en bezoekfrequentie.

Om de gewenste horecaontwikkeling te kunnen vormgeven, is door HTC Advies marktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag hoe de horecabezoeker eruit ziet en wat het huidige horeca-aanbod is. Uit het onderzoek van HTC Advies komt naar voren wat de huidige horecavraag is, hoe dit zich verhoudt tot het aanbod en waar nog ruimte voor de markt ligt om zich te ontwikkelen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn richtinggevend geweest voor het opstellen van horecavisie Westland 2030.

Jules Stuyt, beleidsmedewerker MKB, Detailhandel & Horeca, Team Economie & Mobiliteit:

Ik heb de samenwerking met Lisanne als heel prettig ervaren. Voor ons heeft ze een inventarisatie gemaakt van de vraag en het aanbod van horeca in onze gemeente, als onderdeel van de horecavisie. Het onderzoek van Lisanne was enorm relevant en een heel belangrijk onderdeel van de visie. Lisanne is makkelijk in de omgang, enthousiast, kundig en kan in haar werk snel tot de kern komen. Je merkt aan alles dat ze weet wat er speelt binnen de horeca.