198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Continuïteitsbepaling

CONTINUÏTEITSBEPALING

Als het resultaat bij een onderneming onder druk staat en het lastig is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, is het belangrijk om inzicht te hebben in de continuïteitsverwachting van deze organisatie. Wat is de verwachting op basis van het concept en de marktvraag van de omzet- en kostenstructuur de komende jaren? HTC Advies geeft concreet advies over conceptoptimalisatie en operationele verbeterpunten om de omzet te maximaliseren en de kosten te minimaliseren.

BEL MIJ TERUG

ONDERDELEN HBO

  • beoordeling beoogde horecaconcept, locatie en pand
  • marktonderzoek cq. vraag- & aanbodanalyse
  • capaciteitentest ondernemer
  • investeringsprognose en financieringsopzet
  • exploitatieprognoses voor drie jaar
  • businesscase en uitwerken alternatieve scenario’s

Voor wie