198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Haalbaarheidsonderzoek horeca & hotel

HAALBAARHEIDSONDERZOEK HORECA

Als u een restaurant, hotel, café, recreatiebedrijf, attractiepark of snackbar wilt overnemen of starten, is het meestal nodig dat u een flink bedrag investeert. Vaak vraagt de bank om een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek met het oog op een borgstellingskrediet. Dit haalbaarheidsonderzoek is voor u in de startfase een goed houvast voor het maken van de juiste keuzes. Ook gemeentes, investeerders, projectontwikkelaars en pandeigenaren of -beheerders laten vaak een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om te kunnen bepalen of herontwikkeling of verhuur voor horecadoeleinden een juiste keuze is.

Daarnaast geeft een haalbaarheidsonderzoek antwoord op de vraag of de voorgenomen exploitatie kan voldoen aan de rente en aflossingsverplichting, of de afschrijvingen gedragen kunnen worden en of er een rendabele exploitatie kan worden gevoerd.

HTC Advies is preferred partner voor financiële instellingen als het gaat om het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor de horeca- en hotelbranche. In deze onderzoeken beoordelen wij de plannen voor een nieuwe onderneming of uitbreiding. Dit doen wij op basis van het ondernemingsplan en een ondernemersscan. Daarbij toetsen wij de financiële haalbaarheid aan vastgestelde normen.

BEL MIJ TERUG

ONDERDELEN HBO

  • beoordeling beoogde horecaconcept, locatie en pand
  • marktonderzoek cq. vraag- & aanbodanalyse
  • capaciteitentest ondernemer
  • investeringsprognose en financieringsopzet
  • exploitatieprognoses voor drie jaar
  • businesscase en uitwerken alternatieve scenario’s

Voor wie