198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

AMC

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wil voeding in zowel zorg, onderwijs als onderzoek integreren tot een belangrijk maatschappelijk speerpunt: binnen en buiten de muren van het AMC. Het AMC gaat de komende jaren een groot gedeelte van de kliniek renoveren, waarbij ook het voedingsconcept wordt aangepast. Om hier invulling aan te geven is HTC Advies gevraagd om het meest geëigende concept voor patiëntenvoeding te ontwikkelen van ontvangst goederen tot en met de consumptie. Onderdelen van deze businesscase waren personeelsformatie, werkschema’s, integrale kostprijs en beoordelen voorlopig ontwerp.  Deze opdracht was onderdeel van het programma Zorg op het bord waarvan het doel is om eten & drinken volledig te laten aansluiten op de behoefte en wensen van de patiënt.

 

Het project is afgerond in 2018

 

 

Previous Project
Next Project