198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Da Vinci College

Da Vinci College

Na de aanbesteding van de restauratieve voorzieningen en de warme drankenvoorzieningen ondersteunen wij Da Vinci College bij het contractmanagement.  De werkzaamheden bestaan uit catering- & koffieaudits en voorzitten van het kwartaal- & strategisch overleg. Op de locaties waar leerwerkbedrijf Ospitalità actief is voeren wij HACCP audits inclusief bacteriologisch onderzoek uit. Met oog voor strategisch partnerschap en verantwoord ondernemen ontzorgen wij Da Vinci College in het contractmanagement.

Samenwerking sinds 2016

Previous Project
Next Project