198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Linie Expert Team

Linie Expert Team (provincie Utrecht)

De provincie Utrecht heeft in 2016 het Linie Expert Team (LET) samengesteld om de publieksfuncties langs de verdedigingslinie te stimuleren en optimaliseren. De ondernemers die een fort langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam exploiteren, kunnen een beroep doen op het LET voor onder meer deskundigheid op het gebied van duurzaamheid, projectontwikkeling, herbestemming, bouwhistorie, financiën, hospitality en marketing. HTC Advies participeert in het LET, samen met vijftien andere experts. De ondernemers kunnen de casus die hen bezig houdt, indienen bij de LET-coördinator. Hij gaat na welke expertise nodig is voor deze casus en roept het LET in de juiste samenstelling binnen twee weken bij elkaar. Na de expertsessie levert het team een adviesnota op. De adviezen worden verzameld met als doel een database met oplossingen voor de ondernemers in te richten. HTC Advies vervult de rol van projectleider van expertsessies waar hospitality centraal staat.

 

Samenwerking sinds 2016

 

 

Previous Project
Next Project