198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Waldorf Astoria

Wij hebben voor dit vijfsterren hotel een aantal keukens, bars en restaurants ontworpen en gerealiseerd. Daarbij hebben wij deze werkzaamheden verricht: conceptontwikkeling, opstellen Programma van Eisen, opstellen Voorlopig Ontwerp, installatietechnische berekening, opstellen begroting en bestek, aanbesteding en projectbegeleiding.

Tom Rietveld van HTC bleek in alle fasen van de planvorming een deskundige sparringpartner. Hij heeft een heel bruikbaar logistiek concept ontwikkeld, rekening houdend met het gewenste voorzieningenniveau en de complexe situatie in de historische panden.’ Wiebo van Riezen, directeur Van Riezen & Partners

Het project is afgerond in 2016.

Previous Project
Next Project