Project Description

Voor deze vastgoedontwikkelaar hebben wij het meest geëigende concept voor horeca, detailhandel en leisure voor het Norfolkterrein in Scheveningen bepaald. In samenwerking met experts hebben wij hiervoor marktonderzoek gedaan en vervolgens een conceptvisie en Programma van Eisen opgesteld, met bijbehorende randvoorwaarden.

Project Details

opdrachtgever:
ASR

services:
onderzoek & advies

gerealiseerd:
2013 – 2014

deel dit project: