Project Description

Voor een te verbouwen verpleeg- en verzorgingshuis van Cordaan hebben wij een visie en concept ontwikkeld voor eten en drinken in het restaurant en op de afdelingen. Dit concept moet passen bij de wens om de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten zijn en de buurt erbij te betrekken. De visie en het concept is samen met directie, bewoners en medewerkers tot stand gekomen en inmiddels uitgewerkt, inclusief een prognose van de kosten van de voorzieningen in het eerste jaar.

Project Details

opdrachtgever:
Cordaan

services:
visie & strategie

gerealiseerd:
2014 – 2015

deel dit project: