Project Description

De horecamarkt in Eindhoven kent verschillende horecaclusters. Voor elk cluster is vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd. Op basis van deze uitkomst, de doelstellingen van de gemeente en trends in de markt hebben wij een GAP-analyse voor de horecamarkt opgesteld. Op basis van deze GAP-analyse heeft de gemeente nieuw horecabeleid ontwikkeld.

Project Details

opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven

services:
onderzoek & advies

gerealiseerd:
2010

deel dit project: