Project Description

De gemeente IJmuiden ontwikkelt als onderdeel van een Kustvisie een aantal impulsprojecten, waaronder het Kustinnovatie- en informatiecentrum BRAK!. De gemeente heeft ons gevraagd om het best passende horecaconcept voor BRAK! vast te stellen met als doel een kwalitatieve en financiële bijdrage te leveren aan het centrum en het gebied. Bij de conceptontwikkeling gaan we uit van verschillende scenario’s, waaronder ondersteunende dan wel commerciële horeca en grootschalige dan wel kleinschalige gebiedsontwikkeling.

Project Details

opdrachtgever:
Gemeente IJmuiden

services:
visie & strategie

gerealiseerd:
2016 – 2017

deel dit project: