Project Description

De provincie Utrecht heeft in 2016 het Linie Expert Team (LET) samengesteld om de publieksfuncties langs de verdedigingslinie te stimuleren en optimaliseren. De ondernemers die een fort langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam exploiteren, kunnen een beroep doen op het LET voor onder meer deskundigheid op het gebied van duurzaamheid, projectontwikkeling, herbestemming, bouwhistorie, financiën, hospitality en marketing. HTC Advies participeert in het LET, samen met vijftien andere experts. De ondernemers kunnen de casus die hen bezig houdt, indienen bij LET-coördinator Erik van Tooren. Hij gaat na welke expertise nodig is voor deze casus en roept het LET in de juiste samenstelling binnen twee weken bij elkaar.

Na de expertsessie levert het team een adviesnota op. De adviezen worden verzameld met als doel een database met oplossingen voor de ondernemers in te richten.

Elke fortexploitant heeft bijvoorbeeld te maken met investeringen voor het geschikt maken van het gebouw. Door gezamenlijk gebruik te maken van de deskundigheid van experts, kunnen de forten elkaar versterken en hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.’ Erik van Tooren, gebiedsmakelaar en coördinator LET

Project Details

opdrachtgever:
Linie Expert Team

services:
onderzoek & advies

gerealiseerd:
Samenwerking sinds 2016

deel dit project: