Project Description

Bij de provincie Overijssel hebben wij de Europese aanbesteding voor de restauratieve voorzieningen begeleid. Met in het bijzonder aandacht voor de overname van de medewerkers. Aanvullend hebben wij contractondersteuning gegeven in de vorm van uitgebreide kwaliteitsaudits.

Project Details

opdrachtgever:
Provincie Overijssel

services:
aanbesteding & ondernemersselectie

gerealiseerd:
Samenwerking sinds 2013

deel dit project: