Project Description

Voor het cluster Voeding van het UMCU hebben wij de huidige situatie geanalyseerd en advies gegeven over de invulling van de gewenste cateringsituatie. De aanbevelingen betroffen de toekomstige wijze van exploiteren en de mogelijke besparingen. Het advies heeft geleid tot aanzienlijke besparingen en een wijziging in de organisatiestructuur van de restauratieve voorzieningen.

Project Details

opdrachtgever:
UMCU

services:
onderzoek & advies

gerealiseerd:
2010

deel dit project: