Project Description

Vereniging Strandpaviljoenhouders Zandvoort hebben wij geadviseerd over de hoogte van de huurprijs in relatie tot de ruimte voor huur in de exploitatie. Op basis van dit advies zijn de exploitanten succesvol het gesprek aangegaan met de gemeente. HTC heeft dergelijke onderzoeken ook voor de andere kant van de tafel verricht voor de gemeenten Den Haag, Bergen en Zijpe. Daarbij hebben wij de gemeente geadviseerd over de methodiek en de hoogte van de huurprijs op basis van marktconforme methodieken en huurprijzen van vergelijkbare gemeenten.

Project Details

opdrachtgever:
Vereniging Strandpaviljoenhouders Zandvoort

services:
onderzoek & advies

gerealiseerd:
2015

deel dit project: