Project Description

Wij hebben voor dit vijfsterren hotel een aantal keukens, bars en restaurants ontworpen en gerealiseerd. Daarbij hebben wij deze werkzaamheden verricht: conceptontwikkeling, opstellen Programma van Eisen, opstellen Voorlopig Ontwerp, installatietechnische berekening, opstellen begroting en bestek, aanbesteding en projectbegeleiding.

Tom Rietveld van HTC bleek in alle fasen van de planvorming een deskundige sparringpartner. Hij heeft een heel bruikbaar logistiek concept ontwikkeld, rekening houdend met het gewenste voorzieningenniveau en de complexe situatie in de historische panden.’ Wiebo van Riezen, directeur Van Riezen & Partners

Project Details

opdrachtgever:
Waldorf Astoria

services:
ontwerp & inrichting

gerealiseerd:
2014

deel dit project: