Vanuit marktonderzoek stellen we een management adviesrapport op wat als uitgangspunt geldt voor uw aanbesteding of werving en selectie. HTC Advies zoekt voor u de best passende partijen of ondernemer(s) om uw hospitality concept en doelstellingen te realiseren. We begeleiden u bij de catering aanbesteding of de werving en selectie van een ondernemer voor uw horeca. Hierbij passen wij de meest recente kennis en ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsmethodiek, ondernemersselectie, exploitatiebegroting en contractvorming toe.

Onze dienstverlening betreft:

  • management advies
  • exploitatiebegroting en exploitatiemodel
  • programma van wensen en eisen
  • contractvorm en samenwerkingsmodel
  • ondernemersprofiel
  • werving en selectie horeca ondernemer-
  • werving en selectie investeerder
  • marktoriëntatie dienstverleners
  • Europese aanbesteding catering
  • onderhandse aanbesteding catering

bekijk onze andere expertises

Visie & strategie

Ontwerp & inrichting

Onderzoek & advies

Auditing & contractmanagement

Interim & training