Auditing en contractmanagement dragen bij aan het borgen van de kwaliteit en het continu verbeteren van de dienstverlening. Naast meten geven wij advies voor continue verbetering van de performance. HTC Advies controleert de naleving van HACCP wet- en regelgeving, (vers)kwaliteit van producten en van de dienstverlening. Naast procescontroles wordt de gasttevredenheid en beleving gemonitord.

Onze dienstverlening betreft:

 • gasttevredenheidsmeting
 • mystery visit
 • HACCP-audit
 • hospitality scan
 • belevingsmeting
 • klanttevredenheidsmeting
 • catering kwaliteitsmeting
 • financiële audit
 • controle van warme dranken automaten
 • hygiëne audit keuken
 • guest journey

Ten aanzien van contractmanagement bieden we de volgende dienstverlening en tools:

 • monitoring catering en hospitality KPI’s
 • GRiP dashboard: tool ten behoeve van contractbeheer en verbetermanagement
  (www.gripdashboard.nl)
 • Belevings App: tool om beleving onder uw gebruikers/medewerkers te meten
 • HACCP App: tool om HACCP wet en regelgeving te monitoren

bekijk onze andere expertises

Visie & strategie

Ontwerp & inrichting

Aanbesteding & ondernemersselectie

Onderzoek & advies

Interim & training