De adviseurs van HTC Advies begeleiden opdrachtgevers op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij vraagstukken op het gebied van hospitality, retail en services. Onze opdrachtgevers bevinden zich binnen de gehele breedte van de hospitality branche, facilitair management, horeca en vastgoed. Onze adviezen zijn maatwerk, praktisch en uitvoerbaar. Wij weten echt alles over eten, drinken, slapen en recreëren.
Onze dienstverlening betreft:

 • managementadvies
 • gebiedsontwikkeling
 • vestigingsplaatsonderzoek,
 • marktonderzoek
 • ondernemersplan
 • haalbaarheidsonderzoek
 • omzettoetsing
 • investeringsbegroting
 • exploitatieprognose
 • bedrijfsdoorlichting
 • marktconformiteitstoets catering
 • advies in- uitbesteding catering
 • meest geëigende concept
 • meest geëigende beheervorm
 • meest geëigende contractvorm
 • benchmark
 • RIE
 • HACCP plan
 • duurzaamheidsscan
 • customer journey
 • exploitatiemodellen restauratieve voorzieningen

bekijk onze andere expertises

Visie & strategie

Ontwerp & inrichting

Aanbesteding & ondernemersselectie

Auditing & contractmanagement

Interim & training