Succesvolle horeca- en cateringconcepten zijn onderscheidend, sluiten aan bij de vraag uit de doelgroepen, de doelstellingen van de opdrachtgever en zijn financieel haalbaar. Het is onze passie om succesvolle concepten te bedenken, te ontwerpen en te realiseren. Voor zowel horecaondernemingen als voor restauratieve voorzieningen in bedrijfsmatige-, zorg-, sportieve-en educatieve omgevingen.

Realisatie van een horeca of hospitality concept begint vanuit strategisch partnership. Een intensieve samenwerking levert het beste resultaat op. Vanuit de visie- en strategiefase volgt de opmaak van een Programma van Eisen. Op basis hiervan wordt een concreet ontwerp opgesteld waarna het bestek de basis geeft voor de aanbesteding van het project. In dit gehele proces van ontwerp en inrichting is HTC Advies uw adviseur en projectleider.

Om van concept naar ontwerp te komen wordt nauw samengewerkt met de architect en de technisch adviseur. Onze projectleider houdt hierbij de kwaliteit, planning, functionaliteit en financiële haalbaarheid in het oog.

Onze dienstverlening betreft:

  • materiedeskundig ontwerp & inrichting
  • projectleiding conceptontwikkeling
  • projectmanagement
  • programma van eisen horeca- of cateringconcept
  • voorlopig en definitief ontwerp voor inrichting restauratieve voorziening
  • begroting en capaciteitsberekening ontwerp & inrichting
  • 3D impressie
  • turn key oplevering restauratieve voorziening

bekijk onze andere expertises

Visie & strategie

Onderzoek & advies

Aanbesteding & ondernemersselectie

Auditing & contractmanagement

Interim & training