Uw visie op de waarde van gastvrijheid en beleving zijn bepalend voor het vaststellen van het meest geëigende verblijfsconcept. De conceptontwikkeling begint met een brainstormsessie om de visie over foodservice en hospitality te ontwikkelen en helder neer te zetten. Vanuit de visie kijken wij naar de toepasbaarheid van trends en ontwikkelingen in de branche. Het gezamenlijk bezoeken van referentieprojecten middels een trendtour zien wij als een waardevolle toevoeging om strategische keuzes te maken.

Onze dienstverlening betreft:

  • Hospitalityvisie
  • Horecavisie
  • Cateringvisie
  • Ontwikkelstrategie
  • Horecabeleid
  • Cateringbeleid
  • Ondernemersplan
  • Beleidsplan
  • Trendtour foodservice & hospitality

bekijk onze andere expertises

Onderzoek & advies

Ontwerp & inrichting

Aanbesteding & ondernemersselectie

Auditing & contractmanagement

Interim & training